Договір публічної оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 та глав 54 і 63 Цивільного кодексу України та статей 10, 11 Закону України «Про електронну комерцію») та містить усі істотні умови організації реалізації товару дистанційним способом через Інтернет-ресурс Gallery.ua, тобто електронної торгівлі у розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію».

Умови цього Договору є однаковими та рівними для усіх відвідувачів Інтернет-ресурсу Gallery.ua незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа чи фізична особа-підприємець), які мають намір, бажання та можливість придбати товари, що пропонуються Продавцем на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

Користувач Інтернет-ресурсу Gallery.ua, здійснюючи акцепт цієї публічної оферти на умовах повної безумовної згоди з умовами цього договору, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, набуває прав та обов’язків Покупця. У випадку, якщо користувач не згоден з умовами цього Договору, він вважається повною мірою та належним чином ознайомленим з умовами цього Договору та правилами Інтернет-ресурсу Gallery.ua.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір публічної оферти визначає умови, порядок та особливості купівлі-продажу Товару за допомогою Інтернет-ресурсу Gallery.ua та застосовується стосовно будь-якого Товару, що пропонується для продажу (купівлі) на інтернет-ресурсі Gallery.ua.

1.2. Текст цього договору є публічною офертою та діє для усіх користувачів Інтернет-ресурсу Gallery.ua, які мають намір, бажання та можливість придбати товари для дому, офісу, квартири, будь-яких інших установ, підприємств чи організацій будь-якої форми власності. 

2. Терміни та визначення

2.1. У цьому Договорі терміни та поняття вживаються у наступних значеннях:

2.1.1. «Товар» - продукт з переліку найменувань асортименту товарів народного споживання, що розміщений Продавцем та вибирається Покупцем на Інтернет-ресурсі Gallery.ua та формує об’єкт домовленості сторін. На Інтернет-ресурсі стосовного кожного Товару зазначається його ціна, назва та опис, який може доповнюватися зображенням Товару.

2.1.2. «Каталог» - інформація про Товари, розміщена на Інтернет-ресурсі Gallery.ua

2.1.3. «Замовлення» - свідоме рішення Покупця придбати Товар на Інтернет-ресурсі Gallery.ua, виявлене шляхом поміщення обраних Покупцем позицій Товару до Кошика та підтверджене шляхом оформлення замовлення.

2.1.4. «Оформлення замовлення» - підтвердження за допомогою використання Покупцем відповідних елементів інтерфейсу «Особистого кабінету» свідомого рішення Покупця придбати Товар на Інтернет-ресурсі Gallery.ua, виявленого шляхом поміщення обраних Покупцем позицій Товару до Кошика.

2.1.5. «Кошик» - частина Інтернет-ресурсу Gallery.ua, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників

2.1.6. «Інтернет-ресурс Gallery.ua» - Інтернет-магазин «Галерея мобильной связи», сайт, на якому розміщується інформація від Продавця, призначений для укладення договорів купівлі-продажу на умовах, визначених цим Договором, на основі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товарів, що міститься у Каталозі, через мережу Інтернет, тобто, без безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром (дистанційний спосіб продажу Товару)

2.1.7. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа чи фізична особа-підприємець відповідно до чинного законодавства України, що відвідала Інтернет-ресурс Gallery.ua, має намір, бажання та можливість придбати Товар та оплатити отримання цього Товару, та здійснила акцепт цієї публічної оферти.

2.1.8. «Особистий кабінет» - персональний розділ Покупця на Інтернет-ресурсі Gallery.ua, доступ до котрого має Покупець, у якому відображається його особиста інформація та історія розміщених ним Замовлень.

2.1.8. «Акцепт публічної оферти» - підтвердження за допомогою відповідних елементів інтерфейсу «Особистого кабінету» замовлення товару за цінами та на умовах, що зазначені на Інтернет-ресурсі Gallery.ua, та згоди з умовами та порядком доставки та оплати. Акцепт публічної оферти означає повну безумовну згоду Покупця з умовами цього договору, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, та усвідомлене волевиявлення Покупця вважати себе зобов’язаним виконувати умови цього Договору.

2.1.9. «ПВ» - позначка, приписка, доповнення чи інше зазначення, яке вказує на те, що Товар з цим зазначенням є відновленим, тобто з причин, незалежних від кінцевого набувача, пройшов процедуру: ремонту, заміни запасних частин, чистку чи іншу процедуру та класифікується як товар, що був у вжитку.

2.2. Усі терміни та визначення, використані у цьому Договорі, тлумачаться згідно з їх сутністю та змістом цього Договору.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити Товар за ціною, вказаною на Інтернет-ресурсі Gallery.ua та прийняти Товар за умовами цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Інтернет-ресурсу Gallery.ua вважається особою, яка вступила з Продавцем у договірні відносини.

3.3.  Укладаючи цей Договір (здійснюючи акцепт публічної оферти) Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з його умовами, а також, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою забезпечення можливості виконання цього Договору, можливості проведення взаємних розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та проводиться за письмовою (на паперовому носії) заявою Покупця. У такому разі, Договір вважається розірваним з дати, зазначеної у зворотному повідомленні Продавця. Крім того, укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що він проінформований (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збирання персональних даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою забезпечення можливості виконання цього Договору, можливості проведення взаємних розрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупцеві, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Об’єм прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

4. Правила роботи з Інтернет-ресурсом Gallery.ua

4.1. Покупець може переглядати зміст Інтернет-ресурсу Gallery.ua, оформлювати Замовлення, а також користуватися іншими сервісами.

4.2. Реєстрація необхідна для доступу Покупця до персональної інформації, узгодження між Продавцем та Покупцем способу оплати та доставки Товару та надання додаткових можливостей роботи з Інтернет-ресурсом Gallery.ua.

4.3. Під час реєстрації Покупець вводить наступні дані (обов’язкові до заповнення поля):

Адреса електронної пошти

Прізвище

Ім’я

Бажаний пароль

Крім вище названих даних Покупець при реєстрації може зазначити свою стать та дату народження.

 

4.4. Покупець зобов’язується надати дійсну, достовірну, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації та оформленні замовлення. Продавець не несе відповідальності за неможливість отримання Товару Покупцем при доставці у випадку, якщо Покупець при реєстрації вказав неправильні/недостовірні дані.

4.5. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У випадку виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами цих параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Продавцю, надіславши електронний лист за допомогою функції «Написати листа», що розміщена у нижній частині Інтернет-ресурсу Gallery.ua.

4.6. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Інтернет-ресурсі Gallery.ua з використанням його облікового запису та від його імені.

4.7. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець зазначив недостовірні дані, а також у випадку недобросовісної поведінки (порушення цього договору та/чи Правил користуванняІнтернет-ресурсом Gallery.ua  тощо).

4.8. Заборонено використовувати Інтернет-ресурс Gallery.ua у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці зобов’язуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно: не розміщувати на сайті Інтернет-ресурсу Gallery.ua матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або принижує честь, гідність і/або ділову репутацію третіх осіб та загальноприйняті норми суспільної моралі, а також не розміщувати рекламну інформацію без дозволу АдміністраціїІнтернет-ресурсу Gallery.ua.

5. Момент укладення Договору

5.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем акцепту публічної оферти.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Покупець має право:

6.1.1. Добровільно обирати Товари, запропоновані Продавцем на Інтернет-ресурсіGallery.ua.

6.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, що пропонуються Продавцем на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

6.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

6.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів та тарифами (цінами), що пропонуються Продавцем на усіх сторінках Інтернет-ресурсу Gallery.ua та Правилами користування Інтернет-ресурсом Gallery.ua.

6.2.2. Дотримуватися умов цього Договору та окремо викладених Правил користування Інтернет-ресурсом Gallery.ua .

6.2.3. Самостійно оформлювати Замовлення на Інтернет-ресурсі Gallery.ua за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

6.2.4. Своєчасно та у повному обсязі оплатити та прийняти Товар за умовами цього Договору.

6.2.5. Своєчасно та у повному обсязі оплатити послуги доставки за умовами цього Договору

6.2.6. Надавати своєчасну та правдиву інформацію, котра може знадобитися при здійсненні доставки Замовлення та котра однозначно ідентифікує його як Покупця.

6.3. Продавець має право:

6.3.1. Змінювати умови цього Договору та Правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари та послуги у односторонньому порядку, розміщуючи їх на відповідних сторінках Інтернет-ресурсу Gallery.ua. Усі зміни вступають у силу негайно після їх опублікування на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

6.3.2. Відмовити Покупцеві у продажу обраного Покупцем товару із зазначенням причин такої відмови.

6.3.3. Надсилати Покупцеві листи рекламного та інформаційного характеру.

6.3.4. Проводити аудіофіксацію консультацій, що надаються Покупцям Колл-центром Інтернет-ресурсу Gallery.ua.

6.4. Продавець зобов’язаний:

6.4.1. З моменту укладення цього договору забезпечити виконання усіх своїх зобов’язань перед Покупцем у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання оформленого замовлення до моменту передання Товару, що складає Замовлення, Покупцеві.

6.4.3. Передати Покупцеві Товар у визначеному місці, у встановлених у Замовленні кількості та асортименті. Товар, що передається, має відповідну комплектність, належну якість та на нього відсутні претензії третіх осіб.

6.4.4. Надати до відома Покупця необхідну достовірну інформацію про Товар.

6.4.5. Повідомляти Покупцеві про неможливість виконання зобов’язань перед ним у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

6.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком передбачених чинним законодавством випадків чи недотримання Покупцем умов цього Договору.

6.5. Продавець не несе відповідальності, не може бути відповідачем у суді та не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця внаслідок дій чи бездіяльності третіх осіб.

6.6. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар на інтернет-ресурсі Gallery.ua якомога точніше. Однак, можуть виникнути ситуації, коли інформація на Інтернет-ресурсі Gallery.ua може містити неточності чи виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати чи оновлювати інформацію у будь-який час без попереднього повідомлення.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні та непереборні у конкретних умовах обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами цього Договору. Серед них: стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайний стан, страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів тощо. На час дії таких обставин сторони не мають взаємних претензій та кожна зі сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Порядок оформлення Замовлення

7.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

7.2. Покупець оформлює Замовлення на Інтернет-ресурсі Gallery.ua самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення».

8. Вартість та порядок оплати Замовлення

8.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

8.2. Ціна замовлення визначається шляхом додавання цін усіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, що зазначається на Інтернет-ресурсі Gallery.ua під час оформлення Замовлення в момент його розміщення (крім випадків доставки з використанням послуг сторонньої компанії-перевізника). У випадку доставки замовлення з використанням послуг сторонньої компанії-перевізника, Покупець зобов’язаний самостійно оплатити доставки за тарифами такої компанії-перевізника. При підтвердженні замовлення Покупця працівниками Продавця може бути надана довідкова інформація щодо можливої вартості послуг сторонньої компанії-перевізника з доставки замовлення, однак надання такої інформації не створює для Продавця жодних зобов’язань і Продавець не несе відповідальності у випадку, якщо реальна вартість доставки за допомогою компанії-перевізника відрізняється від повідомленої Покупцеві у довідковому порядку.

8.3. Ціни на Товари та послуги на Інтернет-ресурсі Gallery.ua можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку, що відображається у цінах на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

8.4. Продавець не може змінювати ціну Товару для конкретного Покупця, якщо останній вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому порядку оплату Товару (послуг).

8.5. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару (Товарів) та вартості доставки (за винятком випадків доставки сторонньою компанії-перевізника).

8.6. Оплата Замовлення може бути здійснена під час його отримання у пункті видачі, при отриманні Товару від кур’єра, при отриманні у відділенні компанії-перевізника чи до моменту доставки товару за допомогою оплати банківською карткою (передоплата).

8.7. Оплата Товарів та послуг здійснюється в національній валюті України.

9. Доставка Товару

9.1. Покупець отримує Товар за допомогою кур’єрської доставки (кур’єрська доставка можлива в межах м. Харкова), доставки за допомогою сторонньої компанії-перевізника чи особисто у пункті видачі.

9.2. Послуга кур’єрської доставки у межах м. Харкова та послуга доставки до пункту видачі надаються Покупцеві безкоштовно.

9.3. Факт отримання Покупцем замовлення підтверджується його особистим підписом у відповідних супровідних документах.

9.4. За умови доставки Товарів, що виконується компанією-перевізником на умовах співпраці з Інтернет-ресурсом Gallery.ua, Покупець повною мірою та безумовно погоджується з Правилами перевезення вантажів цієї компанії.

9.5. Факт отримання Товару та відсутність претензій щодо якості Товару Покупець засвідчує власним підписом у накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, обумовленій та оплаченій Покупцем, у комплектності відповідно до специфікації цього Товару та у належному стані та належної якості.

9.6. Оплата вартості доставки проводиться Покупцем компанії-перевізнику самостійно під час отримання товару. Точна вартість доставки визначається компанією-перевізником та зазначається у документів компанії-перевізника, що надається Покупцеві при доставці йому Товару.

9.7. Вартість доставки включає тариф за перевезення відповідно до поточного прайсу компанії-перевізника, страховку та вартість зворотної доставки підписаної Покупцем накладної.

9.8. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, що вказана Покупцем у замовленні, чи відмови Покупця від прийняття товару при доставці кур’єром чи відмови від отримання у відділенні компанії-перевізника з причин, що відрізняються від зазначених у п.8.7., товар повертається на склад Продавця. Отримання Покупцем наступних Замовлень можливе лише після повної оплати попередніх відмов від отримання Товару, за винятком відмов, що підпадають під п.8.7.

9.7. Усі питання, що виникли у процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за реквізитами, вказаними у розділі Контакти.

9.8. Строк доставки Товару складається зі строку обробки Замовлення та строку самої доставки.

9.8.1. Строк обробки Замовлення – до двох робочих днів.

9.8.2. Строк доставки Товару складає 1-3 днів з моменту обробки Замовлення і залежить від місцезнаходження Покупця та особливостей компанії-перевізника у випадку її залучення.

10. Порядок повернення Товару та гарантійне обслуговування

10.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості відповідно до порядку та правил, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10.2. При отриманні Товару неналежної якості Покупець має право вимагати заміни неякісного Товару на якісний. Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 14 днів (без урахування доставки) з дати пред’явлення Покупцем письмової рекламації та за умови обґрунтованості пред’явленої рекламації.

10.3. У випадку неправильного зазначення ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець за першої можливості інформує про це Покупця для підтвердження чи анулювання Замовлення. У випадку неможливості зв’язатися з Покупцем таке замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо замовлення було оплачене, Продавець повертає Покупцю оплачену суму за Замовлення шляхом її переказу на рахунок Покупця чи іншим прийнятним способом.

10.4. Оформлюючи Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися лише від усього замовлення, а не від його частини.

10.5. Покупець може повернути чи обміняти Товар належної якості протягом 14 днів з моменту доставки замовлення чи отримання замовлення на складі Продавця.

10.6. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

10.7. Не підлягають обміну (поверненню) товари належної якості, перелік яких визначений постановою КМУ от 19.03.94 г. № 172.

10.8. У випадку виявлення браку, Покупець зобов’язується повідомити про це Продавцю протягом 14 днів з моменту доставки Замовлення. Для підтвердження дефекту Товар передається на експертизу Продавцю. У випадку встановлення факту наявності браку, Покупцеві відшкодовується повна вартість Товару.

10.9. Доставка Товару Продавцеві на гарантійний ремонт здійснюється силами Продавця.

10.10. Неправильний догляд, нецільове використання чи інше порушення правил експлуатації Товару, що призвели до його поломки/зносу, не є заводським браком і Товари з такими дефектами для повернення не приймаються.

10.11. Не на всі реалізовані продавцем Товари розповсюджується гарантійний строк 12 місяців з дня придбання. Конкретні строки гарантії вказані у розділі «Гарантія» на Інтернет-ресурсі Gallery.ua та зазначаються у гарантійному талоні, який видається Покупцеві разом з Товаром.

10.12. Усі заявки на гарантійний ремонт мають супроводжуватися гарантійним талоном, заповненим як Покупцем, так і Продавцем Товару.

10.13. У випадку виникнення неполадок протягом гарантійного строку, Продавець зобов’язується безоплатно усунути будь-які недоліки чи несправності придбаних Товарів, на які розповсюджуються гарантійні зобов’язання.

10.14. Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на:

а) дані користувача, що зберігаються чи отримані за допомогою Товару. Користувач бере на себе відповідальність за своєчасне та належне зберігання важливих для нього даних та їх захисту;

б) витратні матеріали (компоненти, що вимагають періодичної заміни під час експлуатації Товару. Перелік таких деталей та їх ресурс вказаний в Інструкції користувача для кожної конкретної моделі);

в) елементи живлення (батарейки, акумулятори), змінні лампи;

г) з’єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів (аудіо-, відеокасети, диски, карти пам’яті тощо);

д) чохли, ремені, шнури для переноски, монтажні пристрої, інструмент, документацію, що прикладається до Товару;

е) стороннє ПЗ, встановлене за бажанням Покупця.

10.15. Продавець нарівні з виробником не несе гарантійних зобов’язань у наступних випадках:

а) у випадку порушення правил та умов експлуатації, установки Товару, зазначених у Інструкції користувача та іншій документації, що надається споживачу у комплекті з Товаром;

б) якщо Товар має сліди спроб некваліфікованого ремонту;

в) якщо дефект викликаний зміною конструкції чи схеми Товару, підключенням зовнішніх пристроїв, не передбачених виробником;

г) якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасними випадками, навмисними чи необережними діями самого Покупця чи третіх осіб;

д) якщо виявлені пошкодження, викликані впливом вологи, високих чи низьких температур, корозією, окисленням, потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин чи комах;

е) якщо необхідна чистка аудіо-, відео-голівок, приводів для зчитування інформації з носіїв різних типів;

є) якщо пошкодження викликані впливом комп’ютерних вірусів чи аналогічних їм програм, встановлення чи зміни паролю, модифікації і/або перевстановлення передвстановленого ПЗ, встановлення та використання ПЗ третіх виробників, форматуванням накопичувачів на жорстких магнітних дисках;

ж) якщо дефект виник через природний знос частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів;

з) якщо несправності виникли через некоректне поводження, нещасний випадок, контакт з вогнем, водою чи інший зовнішній вплив;

и) якщо необхідне оновлення ПЗ для покращення заявлених при продажу характеристик;

і) якщо мало місце пошкодження чи видалення серійного номера Товару.

10.16. У випадку виявлення протягом встановленого гарантійного терміну недоліків Покупець, у порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

  •          пропорційного зменшення купівельної ціни;
  •          безоплатного усунення недоліків Товару у розумний строк;
  •          відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

10.17. Вимоги Покупця, передбачені законодавством, не підлягають задоволенню, якщо Продавець (виробник) встановить, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром чи його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості Товару особисто або через свого представника.

10.18. Гарантійний строк на кожен Товар вказується у гарантійному талоні до цього Товару.

10.19. Гарантійний строк обчислюється від дня продажу Товару (дня його доставки Покупцеві).

10.20. Строки гарантійного обслуговування встановлюються Продавцем, якщо гарантійний строк не встановлений виробником або Товар йде з позначкою «ПВ». Сервісне обслуговування та ремонт проводяться у авторизованих сервісних центрах, адреси та телефони яких вказані у гарантійному талоні. Для Товарів з позначкою «ПВ» Продавець самостійно визначає коло сервісних центрів для проведення гарантійного ремонту.

10.21. Гарантійним обслуговуванням є безоплатне усунення недоліків Товару, що виникли з вини виробника, за умови дотримання правил експлуатації, встановлених виробником. Безоплатний гарантійний ремонт здійснюється лише якщо виріб буде визнаний несправним з причини заводського дефекту.

10.22. Гарантійні зобов’язання анулюються якщо:

10.22.1. Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника чи фірми-продавця: стікери, наклейки, голограми, пломби тощо.

10.22.2. Серійні номери на виробах чи їх маркування не відповідають відомостям, що містяться у гарантійному талоні.

10.22.3. Товар було піддано ремонту неуповноваженими особами з порушенням норм вимог виробників та норм техніки безпеки.

10.22.4. Дефекти спричинені змінами внаслідок застосування Товару з метою, що не відповідає встановленій сфері використання цього Товару, вказаній у Інструкції з експлуатації.

10.22.5. Товар пошкоджений чи вийшов з ладу в зв’язку з порушенням правил та умов установки, підключення, адаптації під місцеві технічні умови покупця, експлуатації, зберігання чи транспортування.

10.22.6. Товар пошкоджено внаслідок дії природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових факторів та інших ситуацій, що не залежать від Продавця.

10.22.7. Товар має виражені механічні та/або електричні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій Покупця чи третіх осіб.

10.22.8. Виникло пошкодження, викликане потраплянням всередину Товару сторонніх предметів, речовин, рідин, комах чи тварин.

10.22.9. Дефекти спричинені використанням витратних матеріалів, що не відповідають вимогам експлуатації Товару.

10.22.10. Виникли пошкодження, викликані використанням нестандартних запчастин, недотриманням строків технічного та профілактичного обслуговування, якщо воно є необхідним для цього Товару.

10.22.11. Представниками сервісної служби Продавця було виявлене використання нештатних режимів чи параметрів роботи Товару чи його компонентів (частот, напруг тощо).

10.22.12. Товар був пошкоджений внаслідок використання неякісних і/або несправних (зокрема, механічно пошкоджених) чи несправних змінних носіїв.  

10.22.13. Товар вийшов з ладу через використання стороннього ПЗ (не сертифіковані виробником чи модифіковані прошивки тощо).

10.23. Товари відомих брендів, котрі мають представництва в Україні, відправляються на ремонт та сервіс безпосередньо виробнику чи його авторизованому представникові. Виробник, його авторизований представник має право відмовити Покупцю у гарантійному обслуговуванні, якщо виявить несанкціоноване обслуговування чи будь-які інші пошкодження, на які не розповсюджується гарантія. У цьому разі Покупець зобов’язаний самостійно оплатити вартість ремонту.

10.24. Максимальний строк гарантійного ремонту – 90 днів з дня звернення до Продавця. Він може бути продовжений на прохання виробника. Про відстрочку Продавець зобов’язаний повідомити Покупцеві.

11. Відмова від надання гарантій

11.1. Продавець прикладає усіх необхідних зусиль, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцю.

11.2. Поради та інформація довідкового характеру, що надаються Покупцю, не можуть вважатися гарантіями та надання таких порад та довідкової інформації не створює для Продавця жодних зобов’язань понад обов’язки, встановлені цим Договором.

11.3. Матеріали та інформація на Інтернет-ресурсі Gallery.ua надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори та відтінки можуть відрізнятися від реальних через особливості налаштувань монітора. Інтернет-ресурс Gallery.ua у будь-який час без попереднього повідомлення може вносити зміни до матеріалів та інформації, що надаються на сайті, а також вказані на ньому Товари. У випадку неактуальності інформації на сайті, Інтернет-ресурс Gallery.ua не зобов’язується оновлювати її. Інтернет-ресурс Gallery.ua за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання чи результатів використання Інтернет-ресурсу Gallery.ua.

12. Форс-мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося через настання, дію та наслідки форс-мажорних обставин, котрі виникли після укладання цього Договору і до яких сторони відносять: повінь, пожежу, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунтів, епідемії та інші явище природи, а також війну чи воєнні дії, вимкнення електроенергії, перебої у роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з вини сторін і які перешкоджають виконанню умов цього Договору.  

12.2. Сторона зобов’язана повідомити іншій стороні про дію форс-мажорних обставинне пізніше ніж через день зі дня їх виникнення чи зі дня, коли виникла можливість здійснити таке повідомлення, шляхом розміщення відповідної інформації на http://gallery.ua чи за допомогою телефонного зв’язку та надати докази виникнення чи дії таких обставин.

12.3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин, Продавець може надати Покупцю доступ до особистого кабінету.

13. Відповідальність сторін

13.1. Продавець не несе відповідальності за порушення умов договору у випадку надання Покупцем недостовірної і/або неповної інформації стосовно себе під час оформлення Замовлення, в тому числі контактної інформації (e-mail, Skype, телефон тощо), а також у випадку не надання Покупцем нової контактної інформації (e-mail, Skype, телефон тощо) у випадку її зміни.

13.2. Продавець не несе відповідальності за збитки, спричинені Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

13.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання оформлених замовлень і своїх зобов’язань за цим Договором у випадку надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

13.4. Продавець несе відповідальність за порушення умов цього Договору виключно у випадку, якщо невиконання чи неналежне виконання сталося з його вини.

13.5. Продавець не несе відповідальності за модифікацію програми у Товарах, а також за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Товарів. 

13.6. Продавець та Покупець несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

14. Порядок розгляду претензій та спорів

14.1. Претензії Покупця стосовно придбаних Товарів приймаються Продавцем до розгляду лише у письмовій формі та з дотриманням строків позовної давності, встановлених чинним законодавством України. Строк розгляду претензій Покупця складає не більше 14 робочих днів.

14.2. Розгляд претензій до Продавця, пов’язаних з наданням Товарів та Послуг, здійснюється при пред’явленні Покупцем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Товарів, послуг.

14.3. Усі протиріччя між Сторонами стосовно виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред’явлення претензії відповідно до чинного законодавства України.

14.3. При розгляді спорів як докази сторони мають право використовувати роздруковані електронні листи (e-mail), реєстраційні дані Покупця, логи його переходів тощо, зі збереженою службовою технічною інформацією у них. У випадку, якщо службова технічна інформація відсутня, такі дані не є доказом.

14.4. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, спори розглядаються у відповідному суді України.

14.5. З усіх питань, не врегульованих Договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

15. Строк дії Договору

15.1. Цей Договір вступає в силу з моменту Акцепту публічної оферти та діє до виконання усіх його умов обома сторонами.  

15.2. Відкликання оферти може бути здійснене Продавцем в будь-який момент, що не є підставою для відмови від виконання зобов’язань за вже укладеним Договором.

15.3. Дія Договору припиняється також у випадку:

15.3.1. Розірвання Договору за згодою сторін;

15.3.2. Відмови Покупця від Товарів, послуг, про яку він має сповістити Продавця за 3 календарні дні до дня припинення Договору шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Продавця чи за допомогою телефонного повідомлення на номер Колл-центру Інтернет-ресурсуGallery.ua;

15.3.3. Відмови Продавця від надання Товарів, послуг після спливу строку дії Договору, шляхом надсилання повідомлення про розірвання Договору на адресу Покупця не пізніше 10 днів до спливу строку дії Договору. Повідомлення вважається належним, якщо воно доставлене засобами електронної чи фактичної пошти, телефонного зв’язку на номер Покупця;

15.3.4. З ініціативи однієї зі сторін у випадку грубого та/або систематичного порушення іншою стороною умов цього Договору.

15.4. При розірванні Договору з ініціативи Покупця, невикористана частина авансу (передоплата), виплачена Продавцю за надання послуг, не повертається.

16. Інформаційні повідомлення

16.1. Реєструючись на сайті Інтернет-ресурсу Gallery.ua, Покупець дає Продавцеві згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-ресурсу Gallery.ua та його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, через служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.  

16.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти Інтернет-ресурсу Gallery.ua.

17. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-ресурсу Gallery.ua

17.1. Інтернет-ресурс Gallery.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, в тому числі, але не виключно: тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

17.2. Увесь вміст Інтернет-ресурсу Gallery.ua (його код функціонування тощо) захищається законодавством України.

17.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Інтернет-ресурсі Gallery.ua, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи відступленні, створювати похідні продукти тощо. Будь-яке копіювання інформації з Інтернет-ресурсу Gallery.ua з метою її розміщення у будь-яких інших джерелах може мати місце лише у випадку зазначення Інтернет-ресурсу Gallery.ua як джерела походження інформації.

18. Прикінцеві положення

18.1. Цей Договір укладений на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

18.2. Сторони дають свою згоду та не заперечують проти використання та обробки їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

18.3. Авторські права на матеріали (статті та відео-огляди), що надаються за цим Договором, належать Інтернет-ресурсу Gallery.ua. Заборонено їх копіювати, відтворювати, розповсюджувати чи використовувати без попереднього дозволу Інтернет-ресурсу Gallery.ua. Покупець визнає і погоджується, що усі права, найменування та усі прибутки від прав інтелектуальної власності на послуги Продавця належать Інтернет-ресурсу Gallery.ua, усі авторські розробки та матеріали, що використовуються, належать Інтернет-ресурсу Gallery.ua. За винятком прав користування, передбачених цим Договором, матеріали, знання, розробки, що передаються Покупцеві, не надають будь-яких прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування, окрім користування з особистою некомерційною метою. Усі права зберігаються за Інтернет-ресурсом Gallery.ua

18.4. Сторони погоджуються, що обмін та повернення послуги, яка надається разом з предметом Договору, не допускається.

18.5. У випадку, якщо одне чи більше положень цього Договору є з якоїсь причини недійсними, чи такими, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-яких інших положень цього Договору, які лишаються у силі.

18.7. Сторони мають право у будь-який час оформити цей Договір у формі письмового двостороннього документу.

18.8. Сторони встановили, що назви глав (статей) цього Договору призначені виключно для зручності користування текстом Договору та буквального юридичного тлумачення не мають.

18.9. Кожна зі сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної чи іншої інформації, що має цінність з огляду на те, що вона невідома іншим особам, та вжити заходів з нерозголошення такої інформації. У випадку розірвання Договору, передача вказаної інформації третім особам, її опублікування чи розголошення будь-яким іншим чином можливі лише з письмового дозволу іншої сторони, незалежно від причин та строку припинення Договору.

18.10. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупцям. Актуальна (чинна) редакція цього Договору завжди доступна на Інтернет-ресурсі Gallery.ua.

18.11. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем екземпляру цього Договору на паперовому носії з власноручними підписами сторін не є підставою для визнання цього Договору неукладеним.